Nære blod, styrke Qi og forlænge livet

Yang Xue, Bu Qi, Yi Shou Qigong

Øvelsen har dyb effekt i kroppen. Det ser simpelt ud, men er det ikke..

Yang Xue, Bu Qi, Yi Shou står for ro og stilhed og man koncentrerer sig på særlige punkter. Den kræver, at man er rolig og udbyttet er lig den opmærksomhed, som man giver til øvelsen.

Når man laver øvelsen, skal man også give opmærksomhed til den ”lette ild” man har indeni.

Man tænker på den lette ild under øvelsen og på cirkulationen … på én og sammen gang. Det vil resultere i, at man harmoniserer hjernen og hjertet.
Hvis både hjerne og hjerte er rolige, renses hjernen.

Denne øvelse inkluderer både kropsbevægelse og viljestyrke.”Find stilhed i bevægelsen og bevægelse i stilheden”

Bevægelserne har navne for at fremme indlæringen

  1. Fokuser på Dantian
  2. Fokuser på Laogong
  3. Trykker og trækker i energien fra Laogong til Dantian
  4. Cirkuler energien fra Laogong til Dantian
  5. Håndflader samles foran ansigtet (templet)
  6. Synke spyttet til Dantian
  7. Masser maven
  8. Luk for energien
  9. Afslutning. Gnid hænder og masser ansigtet.