Hvad er Qi?

Qi lader sig ikke oversætte direkte til et vestligt kendt fænomen, da det ikke eksisterer i en vestlig fysiologisk tankegang. I traditionel kinesisk medicin (TCM) anses Qi for at være et grundlæggende aspekt og en grundlæggende substans i kroppen.

Qi bliver ofte beskrevet som vital energi, men det er langt fra en direkte oversættelse.

I østasiatisk videnskab, filosofi og kulturforståelse er Qi dog en kendt størrelse som det fundamentale stof , som alt i universet skabes og består af.  Qi forandrer sig og skifter form i forandringen og er et resultat af spændingen mellem de to poler Yin og Yang. I ”Dao De Jing” det Daoistiske hovedværk står dette om skabelsen af Qi.

Dao føder en (wu ji)

En føder to (Yin og Yang)

To føder tre (Qi)

Tre (Qi) føder de ti tusinde ting (alt)

Afhængigheden af det modsatrettede og spændingsfeltet deri kan man også se i Tai ji (Yin/Yang) symbolet. Den ene kan ikke eksistere uden den anden, de rummer hver skabelsen af den anden og er i en evig proces, hvor en vokser mod den anden eller aftager sin egen form for at blive den anden.

Fysiologisk betydning

I fysiologisk betydning består alt i kroppen af Qi og Qi vil få betydning efter, hvad i kroppen det påvirker. Hjerte-Qi er f.eks. den kraft, der får hjertet til at fungere og blodet til at cirkulere.

Den traditionelle forståelse på Qi bygger på ideen om, at man har en mængde Før-fødsels Qi (før-himmelske Qi) , erhvervet fra ens forældre. Denne medfødte Qi, der er lagret i nyreregionen er genetisk betinget og er således den mængde Qi kraft, som man som menneske starter med som udgangspunkt. Hvordan denne medfødte Qi forvaltes gennem vores levevis får betydning for vores helbred. Efterfødsels Qi (den efter-himmelske Qi) er den Qi, som mennesket erhverver sig gennem mad, levevis og træning, hvis praksis styrker Qi.

Ifølge Traditionel kinesisk medicins (TCM) tankegang opstår der ubalancer, svækkelse eller sygdom, hvis Qi stagnerer. Man søger at sikre at Qi kan flyde uden blokeringer for at afhjælpe dette.

Qigong – måder at praktisere Qi på, er en af måderne til at styrke sin Qi iflg. TCM. Bevægelserne har sigte på ikke blot at træne kroppen rent somatisk med opspændte muskler og et hurtigere åndedræt, men på at glatte og lette åndedrættet for at opsamle Qi i kroppen og på den måde også regulere sindet.  Ved at fokusere sindet mobiliseres vores funktionelle ressourcer.

Skrifttegnet for Qi er et af de ældste i det kinesiske sprog og viste fra starten tre vandrette streger, der repræsenterer dis, der stiger opad og danner skyer. Qi vises som noget, der ikke kan ses eller skal forstås gennem hvad det er, men gennem hvad det skaber. Som man ikke kan se vinden, blot se dens bevægelser i alt omkring den.