Qigongs oprindelse

Der er fundet vidnesbyrd om bevægelsespraksis, der kan relateres til qigong i både gamle skrifter og kunstværker.

De tidligste kinesiske bøger fortæller, hvordan centrale dele af Kina var hyppigt oversvømmede og derfor meget fugtige områder. Det fugtige klima gav beboerne problemer med led og stivhed i kroppen. For at afhjælpe dette dansede de for at aktivere Qi og blod og forebygge smerte og sygdom.

Man mener, at de gamle danse i perioden 770-476 f.kr.  udviklede sig til ”Daoyin” og ”Anqiao” eller hvad man senere i moderne brug kalder medicinsk ”Qigong”.

Selve ordet ”Qigong” finder man første gang i Jin dynastiet (265 a.d.-420 e.Kr.) i ”Teachings of Master spirituel sword”, der var skrevet af Xu Xun.

I Song dynastiet (960 a.d. – 1279 e.Kr.) blev Qigong en specifik term i “The seven excerptions of the Bamboo book box”. Termen Qigong bliver dog ikke for alvor brugt bredt før i 1950erne med publikationen “Qigong Theraphy in practice” og I “The Theraphy of inner cultivation Qigong”.

Et af de tidligste værker om kinesisk medicin er “The yellow emperor’s classic og intend medicin”, Huang Di. Værket handler udover medicin, bla. om Daoisme, Yin og Yang og de fem elementer.

Qigong som praksis fandt man i 1975 på malet potteskår fra Majiyao perioden. Potten man fandt er over 5000 år gammel og figurene på den viser, hvordan man praksiserer åndedrætsøvelser. Portrætteret med både mand og kvinde i samme krop vises primitiv Qigong filosofi: Foreningen af Yin og Yang.

Vase

Vaser der viser et menneske i stående meditation. Fra Majiayao perioden omkring 3000 fkr, qinghai provincen.

Kinesisk historie indeholder dog mange eksempler på øvelser, der er betegnet som Qigong bl.a. Yang Sheng, Tu Na (ind og udåndingsteknikker), Xing Qi (at cirkulere Qi), jing Zuo og Dao Yin.

På et figurmaleri, der er  dateret over 2000 år tilbage og udgravet fra en Han-dynasti grav på Mawangdui sitet kunne man efter restaurering se, at det var et farvet silkemaleri, der illustrerede oldtidens mennesker i gang med at træne kroppen. I forordet står der bl.a. ”at afholde sig fra korn og spise Qi” og ”klassiker over 11 Yin og Yang kanaler”. Maleriet viser både kvindelige og mandlige figurer, der kan inddeles i flere kategorier bl.a. ”guidning”, ”stræk” og ”redskabsmotion”. Figurene laver bevægelser, der ligner dyr f.eks. kanin hop, trane kald, fugle stræk og mange andre.

Maleriet, der er det tidligst kendte maleri i Kina af ”gymnastikøvelser”, er blevet kaldt et diagram over ”livspleje”, som oldtidens mennekser kaldte ”noget, der indgår i Daoyin”. Restaureringsholdet af Mawangdui værket kaldte derfor værket et skema eller et Daoyin diagram over livspleje. Værket fik navnet Daoyin Tu motionsskema. Og blev sidenhen inspirationen til Health Qigong serien Mawangdui.

Daoyin tu