De fem elementer

De fem elementer eller faser hænger uløseligt sammen med forståelsen af Yin og Yang, hvor Yin og Yang er modsætninger, der er gensidigt afhængige af hinanden, eksisterer i kraft af hinanden, rummer, konsumerer og kontrollerer hinanden.

De fem elementer er skabt ud fra tanken om at universet har fem faser: Vand, træ, ild, jord og metal. Faserne er fem forskellige resonanser af Qi og er i evig forandring i forhold til hinanden. Hver fase repræsenterer årstid, retning, farve, smag, klima, udviklingsstadie, nummer, planet, stadie af Yin og Yang, dyr, husdyr, kornsort, Yin organ, Yang organ, sanseorgan, kropsvæv, følelse, lyd, kropsvæske, kropslugt, sanser og Shen aspekt.

Som Yin og Yang er de aftagende eller tiltagende i forhold til hinanden:

Træ er ”ung Yang” eller ”Yang i Yin”. Træfasen er forår og repræsenterer ex. farven grøn, smagen af surt, klimaet vind, Yin organet lever og Yang organet galdeblære. Træfasens sanseorgan er øjnene, følelsen er vrede og lyden er råben.

Ild er ”gammel Yang” eller ”Yang i Yang”. Ildfasen er sommer og repræsenterer ex. farven rød, smagen af bittert, klimaet varme, Yin organet hjerte og pericardium, Yang organet Tyndtarm og San jiao. Ildfasens sanseorgan er tunge, følelsen er glæde, og lyden er at grine.

Metal er ”ung Yin” eller ”Yin i Yang”. Metalfasen er efterår og repræsenterer ex. farven hvid, smagen af noget krydret, klimaet tørhed. Yin organet er lunge og Yang organet er tyktarm. Metalfasens sanseorgan er næse, følelsen er sorg, lyden er gråd.

Jord er centrum og har ingen retning. Jord er sensommer, farven er gul, smagen er sødt, klimaet fugt. Yin organet er milt og yang organet mave. Jordfasens sanseorgan er mund, følelsen er eftertænksomhed og lyden er syngende.

Vand er ”gammel Yin” eller ”Yin i Yin”.  Vand er vinter, farven er sort eller mørkeblå, smagen er salt, klimaet er kulde. Yin organet er nyre, yang organet er urinblære. Sanseorganet er øre, følelsen er frygt og lyden er klagen.

Qigong kan også følge elementernes skiften og mange serier retter sig mod et specifikt organ, hvor det således vil være særligt hensigtsmæssigt at dyrke serien i sit ”rette element”.  At leve, spise og træne i pagt med naturen og årstidernes skiften er en grundlæggende tankegang i traditionel kinesisk medicin (TCM ) .